Cantionalsatz, Cantionalstil

Een homofone zetting van een koraal, met de melodie in de bovenstem.