Concerterend

Het contrasterend en dialogerend combineren van stemmen en instrumenten.