Contrapunt

Letterlijk: noot tegen noot. Een compositietechniek waarbij meerdere zelfstandige melodische lijnen met elkaar worden gecombineerd, bijvoorbeeld in een canon of een fuga.