Fermata

Teken voor het aanhouden van een toon (of een rust), zonder bepaalde duur, meestal weergegeven door een halfcirkelvormige boog met een punt eronder.