Frasering

De zinsbouw in een compositie, naar analogie van de zinsbouw in een tekst, vanuit de gedachte dat ook muziek een taal is.