Melisme, melismatisch

Bij het zingen meerdere noten op één lettergreep (in tegenstelling tot ‘syllabisch’).