Seufzer

Een dalende melodische figuur in secunden als nabootsing van de zucht (en de uitdrukking van droefheid).