Syllabisch

Bij de muzikale zetting van een tekst wordt op elke lettergreep één noot gezongen (in tegenstelling tot ‘melismatisch’).