Thema

Een muzikale gedachte of zin, opgebouwd uit enkele motieven (motief).