Zetting

De wijze waarop een componist in een vocaal werk de tekst op muziek zet. Vaak wordt bedoeld de vierstemmige zetting van een melodie van een lied.