Polyfone muziek

Componeerwijze, waarbij alle stemmen afzonderlijk zo worden geleid, dat deze een zelfstandige melodie en tezamen harmonie vormen. De harmonie is een kunstig bijproduct van de individuele stemmen. Tegengestelde van homofone muziek.